Botaniek : Een artistiek project in Hangar K

Vanuit een gezamenlijke praktijk gaan Veerle Michiels & Jonas Vansteenkiste op zoek naar context gebonden uitdagingen. We vertrekken vanuit de kansen en beperkingen van een plek en gaan er mee in dialoog of zoeken naar activering. We onderzoeken een vorm die een immersieve ervaring brengt voor bezoekers en gebruikers. Onze interventie beoogt steeds een actieve dialoog tussen toeschouwer/gebruiker en de creatie. Veerle en Jonas gaan in dialoog met HANGAR K en doen het voorstel Botaniek.

Ons voorstel vertrekt vanuit de “relational aesthetics” van Nicolas Bourriaud waarbij culturele en sociale structuren waarin we leven door kunstenaars onderzocht worden. Het kunstwerk ‘materialiseert een relatie tot de wereld’. In de relaties die in dergelijke situtaties opgeroepen worden wordt de deelnemer losgemaakt van gebruikelijke culturele gedragscodes. Botaniek introduceert atypische co-workers, als geconstrueerde identiteiten onder de vorm van kruidenclusters met een virtuele identiteit zoals Valerie Aan en Bie Slook. Net als alle andere gebruikers eisen deze nieuwe botaniek medewerkers hun plek op in de co-workspace.’ en nemen regelmatig contact op met hun collega’s.

Artistic Scrum by Jonas Vansteenkiste & Veerle Michiels

Op deze manier ontstaat er een ‘micro-utopie’, die de medewerkers in staat stelt andere vormen voor interactie, gemeenschappelijkheid en zelfs manieren van werken te vinden. Deze gerichte activiteiten hebben niet de bedoeling de heersende logica omver te werpen maar willen er juist in opgaan of ermee contrasteren

botaniek: Een introductie van creatieve starters met doorgroei mogelijkheden. Co-workers die de ervaring tastbaar maken en ons in relatie brengen met de wereld.

Hangar K is een incubator en een lanceerplatform voor corporate innovation, waar een kruisbestuiving ontstaat tussen start-up’s en innovatie teams van bedrijven zoals Unilin en Barco. Dit artistiek project van Jonas Vansteenkiste & Veerle Michiels is één van de verschillende methodes waarbij interacties tussen deze teams gestimuleerd wordt. De volgende maanden zullen Jonas en Veerle mee Hangar K bewonen en zal het kunstwerk incuberen binnen Hangar K.

Share this article

Leave a comment