startup

Home startup
Posted on 31 juli 2019 In startup

Eén van de grootste misvattingen over “lean” is dat het “onvoorbereid” betekent. Wel, dit is niet zo. Het is niet omdat zaken op een agile […]

Posted on 25 juni 2019 In startup

Eén van de belangrijkste lessen uit de Lean Startup methodologie zoals hij gedefinieerd werd door Eric Ries in zijn boek “The Lean Startup” is dat […]