Hangar K(unst) – Samenwerking met Frederik De Wilde

Bij de oproep tot samenwerking met kunstenaars heeft Hangar K 2 projecten geselecteerd, Botaniek waar we al uitgebreid in onze vorige post over verteld hebben en Frederik De Wilde.

Twee projecten

Samen met bewoners van Hangar K ontwikkelde Frederik twee concepten :

  • NEO (near earth object) : opstart project HangarK. Frederik De Wilde bevraagt de impact van een kunstenaar in Hangar K als vertrekpunt om NEO te realiseren en bevordert op die manier de community vorming. Het project werd ook internationaal ontsloten in de Wereldbank tentoonstelling in Washington DC met als titel ‘The Art of Resilience’. Het crossover kunstwerk slaat een brug tussen kunst, data analyse en voorspellingen. In 2020 toont hij het werk in Singapore in een tentoonstelling georganiseerd door de Wereldbank. 
  • Met het bedrijf Moonmonster binnen de co-creatiehub Hangar K gaat hij een VR/GAME ontwikkelen waarvan hij het filmscript als subsidiedossier reeds had ingediend bij het filmlab VAF met een positieve evaluatie maar door tekort aan subsidie budget doorgeschoven werd naar een volgende indiening. De kunstenaar heeft dit als een mogelijkheid gezien om het project opnieuw te bevragen en te kiezen voor een ander medium (VR/GAME). 

Syn7 : het finaal concept

Een derde concept werd door Hangar K en Frederik uiteindelijk geselecteerd om verder uitgevoerd te worden :

Syn7Affective Computing (AC) is al enkele jaren een populair onderzoeksgebied. Veel onderzoek is uitgevoerd om machines in staat te stellen menselijke affectieve toestanden zoals emoties te detecteren en te begrijpen. Het onvermogen van de systemen van vandaag om emoties te herkennen, uit te drukken en te voelen beperkt hun vermogen om intelligent te handelen en op natuurlijke wijze met mensen om te gaan. Om gebruiksvriendelijker en effectiever te worden, moeten systemen gevoelig worden voor menselijke emoties.

De Wilde’s software prototype is een eerste poging om de communicatiekloof tussen menselijke gebruikers en computers met een “zielloos” en een “emotieloos” gevoel te overbruggen. Het is de eerste stap in het ontwikkelen van een multimodale, op emotie gebaseerde, responsieve en interactieve artistieke installatie gebaseerd op een op AI gebaseerd model dat is ontworpen om informatie over de emotie van de gebruiker uit verschillende apparaten en media te extraheren.

Dit project werd gerealiseerd samen met Art Economy.
Arteconomy is een intermediair die kunstenaars en bedrijven met elkaar verbindt om duurzame innovatieve projecten met impact bij beiden op te zetten. Het partnership vertrekt vanuit de vraag van de organisatie/bedrijf en gebeurt in co-creatie. Het betreft zowel mens gedreven als technologische vraagstukken zoals producten en diensten, innovatie van aspecten van de bedrijfscultuur, team- en community vorming, marketing en positionering, enz. www.arteconomy.be

Samenwerking met Art Economy

Art Economy heeft al een aantal succesvolle projecten achter de rug : 

  • DE WANDELING: flexibiliteit in snel veranderende markt: Michaël Aerts – Concordia Textiles
  • DOMOTIC.LAB: sales domotica: Sophie Desomere – Domotic Lounge
  • BLACK BOX: safety cultuur innovatie: Steve Schepens – MIVB
Share this article

Leave a comment

Related Posts

Hangar K – Duurzame Co-working

Hangar K ligt op de site Kortrijk Weide, die enkele jaren geleden volledig werd opgewaardeerd. Van een verwaarloosd stukje stad, naar een evenementenplein met eraan […]

02 mrt 2020