Hangar Krowd – Open call for artists and designers

Home Hangar Krowd – Open call for artists and designers

Een partnership tussen kunstenaars/designers en het bedrijfsleven @Hangar K ism Arteconomy

Hangar K is op zoek naar een partnership met kunstenaars en designers die mensen en bedrijven die betrokken zijn bij haar netwerk, tastbaar aanwezig stellen.

“The network always wins”

Peter Hinssen

In deze tijden van sociale media worden netwerken steeds belangrijker. Daar waar ze vroeger fysieke bijeenkomsten waren zorgt het internet ervoor dat ze minder tastbaar worden. Een netwerk heeft verschillende dimensies nl vertrouwen, expertise, detail kennis, algemene inzichten, technische skills, sociale skills… Enerzijds is er het netwerk dat we rechtstreeks kennen en anderzijds is er het uitgebreider netwerk: de vrienden van mijn vrienden. Daarnaast zijn er nog verschillende contexten: de familie, persoonlijke vrienden en de Hangar Krowd.

Hangar K is meer dan alleen een coworking space. Het is een co-creatiehub waar starters, groeiers en gevestigde ondernemingen worden samengebracht onder één dak met een duidelijke missie: ondernemerschap versterken. Hangar K connecteert starters met groeiambities en gevestigde ondernemingen op zoek naar inspiratie en innovatie, met als doel co-creatie en kruisbestuiving te stimuleren tussen de verschillende bedrijven.

De mensen van de bedrijfsunits zijn de verbindende sleutel die de community vormen = de KROWD. Tot de KROWD behoren de bedrijven die actief zijn binnen het gebouw maar ook deze uit de omgeving. Hangar K ziet zich als een katalysator om de bedrijven en andere betekenisvolle partners tussen Gent- Lille- De Panne- Brugge mede in de KROWD te betrekken. Voor dit alles is er een sterke KROWD ENERGIE nodig die mensen met elkaar VERRBINDT.

Hangar K gaat er van uit dat kunstenaars en designers, naast andere factoren, daarin een belangrijke rol kunnen spelen en wil met hen ism Arteconomy een partnership aangaan om die KROWD energie tastbaar neer te zetten.Engagement Hangar K

 • biedt een werkplek aan in een innoverende co-creatiehub met focus op digitale technologie
 • gaat een partnership aan met 2 verschillende kunstenaars/designers.
 • organiseert telkens 2 Hangar K & Friends events als focus van de kunstenaar voor de community.   
 • Hangar Krew ondersteunt de projecten van de kunstenaars/designers.
 • ism Arteconomy organiseren van 2 feedback momenten met focusgroep
 • ism met Arteconomy organiseren van een afsluit symposium met lessons learned en voorstellen voor een duurzame en strategische implementatie van het partnership.

Engagement Arteconomy

 • is de trekker van dit project.
 • coacht de betrokken partners tijdens het proces.
 • dit project geeft de aanzet om samen met Hangar K een methode te ontwikkelen voor een duurzame strategische implementatie van dergelijke partnerships zowel bij kunstenaars/designers als bij bedrijven.
 • de kunstenaar/designer ontvangt een honorarium van 4.000 € inclusief reis- en verblijfskosten via subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Indien een collectief wordt geselecteerd wordt dit bedrag gedeeld met het ganse collectief.
 • het werkingsbudget wordt bepaald in samenspraak met de kunstenaar/designer en Hangar K.

Engagement kunstenaar, designer,…

 • De kunstenaar/designer werkt gedurende 4 maanden een Krowd proces uit met telkens twee Hangar K & Friends events als focus moment.
 • De kunstenaar engageert zich om tijdens het proces geregeld ter plaatse actief te zijn en te interageren met de bedrijven in Hangar K.

Timing

 • voor 25 februari 2019 indienen van de kandidatuur kunstenaars/designers
 • voor 15 maart wordt de samenstelling van het partnership gemaakt door het team van Hangar K en Arteconomy.
 • werkperiode
  • Periode 1: 15 maart – 15 juli 2019 met 2 Hangar K & Friends events
  • Periode 2: 15 juli – 15 november 2019 met 2 Hangar K & friends events
 • november: afsluitend symposium

Deadline applicatie

Stuur je kandidatuur door voor 25 februari via het applicatieformulier:

Hangar K & friends is een terugkerend community event in Hangar K waarbij de Hangar Krowd samenkomt, nieuwe krowd leden worden voorgesteld en er steeds ook een leuke en informatieve randactiviteit wordt georganiseerd.


Partners

Hangar K is een inspirerende hub voor ambitieuze ondernemers in de regio Kortrijk. Het is een dynamische concept met een duidelijke missie om innovatief ondernemerschap te versterken. Hangar K stimuleert co-creatie en kruisbestuiving tussen starters, groeiers en gevestigde ondernemingen. Binnen Hangar K ondersteunen ondernemers elkaar, leren ze van elkaar en realiseren ze hun groeiambities.

Arteconomy brengt kunst, economie, wetenschap, technologie, onderwijs en creatieve industrieën bijeen om via grensverleggende samenwerking te durven anders ondernemen en nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten en een andere kijk op de bedrijfscultuur te creëren. www.arteconomy.be

Ondersteuning

Dit project wordt gerealiseerd met subsidies van de Vlaamse gemeenschap