Damatec

Category

Damatec is gespecialiseerd in data warehousing, business intelligence, automatisering en data analytics.

Een ding in onze hedendaagse VUCA – wereld is zeker: indien uw organisatie het volgende decennium zijn positie in de markt nog wil behouden of versterken, kan u de tram van BI & Analytics onmogelijk missen. Snel anticiperen op de markt is steeds belangrijker.

Statement

De manier waarop u data in en rondom uw bedrijfsprocessen naar informatie transformeert, wordt cruciaal. Het nemen van datagedreven beslissingen bepaalt uw overlevingskansen op de markt.

Door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data, zowel extern als intern, is het mogelijk tot gefundeerde en waardevolle inzichten te komen, trends te herkennen, nieuwe patronen te ontdekken en deze nieuwe inzichten snel om te zetten in concrete acties. Niet alleen om zelf tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen, maar ook om inzicht te krijgen in hoe de klant beter, persoonlijker en tijdiger geholpen kan worden.

Damatec helpt u graag om snel de maximale waarde uit uw data te halen zodat u op een slimmere en efficiëntere manier strategische,
tactische en organisatorische beslissingen kunt nemen.

Wie morgen nog succesvol wil zijn, klopt vandaag beter nog bij Damatec aan.

Core business

Damatec ondersteunt uw organisatie in alle cruciale stappen om een snellere, slimmere en efficiëntere bedrijfsvoering te kunnen realiseren aan de hand van datagedreven inzichten.

Onze kerncompetenties zijn:

1. Data warehousing met als doel het inrichten van een kwalitatief, flexibel en geïntegreerd datewarehouse van
waaruit u zowel eenvoudige kennis als organisatie brede bedrijfsvoering en KPI’s kan vergaren.

2. Business Intelligence met als doel uw bedrijfsvoering te verbeteren.

3. Automatisering met als doel uw organisatie slimmer en efficiënter te gaan inrichten.

4. Business analytics met als doel relevante businesstrends & ontwikkelingen te kunnen voorspellen, business vragen te beantwoorden en de innovativiteit van uw onderneming te verhogen.

5. Advanced Analytics met als doel de ultieme actie/oplossing/beslissing te voorspellen.

6. Self – service BI met als doel u als organisatie en eindgebruiker in staat te stellen zelf uw data te exploreren, analyseren en visualiseren op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier.

Xavier Hoorens – CEO

+32 492 94 62 99

xavier.hoorens@damatec.be
www.damatec.be | LikendIn | Twitter