Howest

Category

‘Anticipating The Future’: Howest-studenten vinden dankzij Hangar K op de eigen campus een ‘launch pad’ tot succesvolle startups in digital emerging markets. Het statuut van student-ondernemer wordt sterk gepromoot binnen de verschillende opleidingen.

Statement

Howest wil bijdragen aan een West-Vlaamse braingain door haar studenten optimaal te begeleiden tot verantwoord ondernemerschap en het opzetten van succesvolle en vernieuwende startups in ‘digital emerging markets’.

Vanuit een interdisciplinaire gedrevenheid leidt dit tot een breed spectrum aan innovaties. Denk aan innovatieve zorg-, leef-, beweeg- en werkconcepten of ‘De Maakindustrie 4.0’.

Howest kiest voor een thematische focus, die zowel inhoudelijk als qua interdisciplinaire opportuniteiten aansluit bij het opleidingsaanbod en de sterke onderzoeksniches die in nauwe samenwerking met het werkveld tot ontwikkeling zijn gekomen.

Om dit alles te realiseren, werkt Howest samen met strategische partners die vanuit een gedeelde visie, netwerk en complementaire inhoudelijke insteek een resultaatsgerichte en versnellende inbreng hebben.

Howest ziet het open innovatie-ecosysteem van Hangar K als een belangrijke bijdrage aan de eigen werking op vlak van onderzoek en valorisatie en wenst dan ook binnen deze samenwerking een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie en ondernemerschap te creëren.

Core business

Howest heeft al tien jaar eigen incubatoren in Kortrijk en Brugge. Het resultaatgericht valoriseren van het onderzoek dat dagdagelijks uitgevoerd wordt in samenwerking met het werkveld en het aanhoudende inzetten op het realiseren van succesvolle startups, zorgt voor een cultuur waarbij ondernemerschap binnen iedere Howest-opleiding sterk gestimuleerd en structureel inhoudelijk ondersteund wordt. Het statuut van student-ondernemer wordt sterk gepromoot binnen de verschillende opleidingen.

Bart Leenknegt – Directeur Onderzoek, Dienstverlening & Valorisatie

bart.leenknegt@howest.be