KU Leuven – Kulak

Category

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk zet in op studentondernemerschap en op valorisatie van state-of- the-art onderzoek in smart industry, smart education en smart health, en dat in nauwe samenwerking met de lokale industrie, zoals Hangar K.

Statement

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk wil via Hangar K vooreerst het studentondernemerschap een sterke boost geven en zet hiervoor een reeks activiteiten op, gaande van Hackathons en gespecialiseerde workshops tot student consulting tracks.

Voorts zet KU Leuven Campus Kulak Kortrijk samen met Campus Brugge sterk in op valorisatie van lopend onderzoek, en dat binnen de drie prioritaire onderzoeksdomeinen van Hangar K, met name smart industry, smart education, smart health, en dat mede in interactie met de lokale industrie. Dit kan gaan van het uittekenen van een gerichte stage, over het opzetten van een onderzoekssamenwerking, tot het samen opzetten van een start-up.

Core business

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk biedt een zeer ruime waaier van meer dan 20 studierichtingen aan, met de bachelor-onderbouw voor richtingen als psychologie, TEW en handelsingenieur, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur, geneeskunde of toegepaste taalkunde. Met Campus Brugge
voegen we daar revalidatiewetenschappen en industriële wetenschappen (op Master-niveau!) aan toe.

Op onderzoeksvlak stelt Kulak maar liefst een 200-tal onderzoekers tewerk, met 30 nationaliteiten. Dit leidt niet alleen tot een aanzienlijke output in termen van doctoraten en publicaties, maar ook tot tal van valorisatietrajecten via spin-offs, bilaterale contracten en bredere collaboratieve projecten met de industrie.

Kulak is, samen met Campus Brugge, een onderzoeksspeler die sterk met de regio interageert en meteen ook bruggehoofd is naar het ganse KU  Leuven-netwerk.

Valerie Smeets – Projectmanager Internationalisering en Ondernemerschap
Dienst Onderzoek en Externe Relaties

valerie.smeets@kuleuven.be

+32 56 24 64 02 | +32 474 26 02 14