Waarom innovatie sneller gaat buiten de kantoormuren


Tot voor kort werd innovatie sterk gelinkt aan disruptie. Disruptieve innovatie was dan ook de oorsprong van AirBnB en de Ubers van deze wereld. Maar geleidelijk aan heeft de diseruptie plaats gemaakt voor innovatie in de pure zin van het woord. Veel bedrijven zien in innovatie een manier om groei te realiseren. Maar innovatie stimuleren is een uitdaging voor iedere organisatie, niet alleen de grote. De laatste jaren hebben we verschillende manieren zien ontstaan om innovatie te stimuleren. Zo waren er innovation trips naar Silicon Valley en zagen we ook de groei van corporate venturing (zowel outside in als inside out) en innovation labs.


Innovation labs

Innovation Labs zijn kantoren die extern zijn aan het hoofdkantoor waar meetups, brainstorms en andere evenementen plaatsvinden en stimuleren op die manier innovatie. Zo is er Google X, het lab van Google waar Moonshot thinking wordt gestimuleerd en waar baanbrekende technologie wordt bedacht zodat innovatie op een lange termijn wordt gerealiseerd. Eén van de belangrijke succesfactoren voor de innovaties bij Google X is het omarmen van falen. Bij Google X is het ok om te falen, want om belangrijke problemen op te lossen moet men af en toe falen en leren uit voorgaande fouten. Nike gaat nog één stap verder door de opening van de Nike House of Innovation in New York. Daar brengen ze de innovatie hub rechtstreeks bij de consument en kan de consument de laatste nieuwe technologieën van Nike ervaren en kan Nike anderzijds leren hoe de consument omgaat met zijn nieuwe technologische innovaties.


Open innovation

Door innovatie hubs open te stellen naar andere partijen zoals start-ups en studenten kunnen corporates nog meer leren van anderen over innovatie. Dit soort van innovatie noemen we open innovation. Uiteraard slaat de open op het open karakter van een dergelijke innovatie, waar start-ups meedenken met corporates en vice versa. Zo is er Airbus BizLab en Le Village van Credit Aggricole. 2 acceleratoren en innovation hubs die ontstaan zijn uit het diee van open innovation. Open Innovation vertrekt van het idee dat een netwerk van start-ups sneller en beter innovatie zal stimuleren dan interne teams binnen een gesloten context dit kan.


Hangar K

Innovatie is key voor Hangar K. Samen met onze aantal partners organiseren we regelmatig innovation jams waarbij we op zoek gaan naar nieuwe innovatieve ideeën. Hierbij vertrekken we vanuit het concept van product/market fit. Een concept die ooit geïntroduceerd werd door Marc Andreessen. Hij omschreef het ooit als “Product/market fit means being in a good market with a product that can satisfy that market.”

Hierdoor zijn verschillende insteken mogelijk om op zoek te gaan naar een product-t/market fit. Hetzij vertrekken we van een product die we willen afstemmen tegenover een bepaalde markt hetzij met een bepaald potentieel waar we een mogelijkheid zien voor een product. Door gebruik te maken van convergente en divergente cycli, zoals die gekend zijn binnen design thinking en start-ups samen te brengen met kennis van de markt kunnen we zo sneller tot de betere product/market fit komen.

Op zoek naar een partner om innovatie te stimuleren binnen je organisatie ? Hangar K is niet alleen een inspirerende omgeving om in te werken, we stimuleren ook innovatie door start-ups samen te brengen met andere organisaties en faciliteren ook brainstorm sessies om innovatie te realiseren.

Share this article

Leave a comment