Share:

Al 5 jaar het epicentrum van Tech-startups in West-Vlaanderen

‘De braindrain in West-Vlaanderen tegengaan’, dat is de ambitie die Hangar K al van bij de start in april 2018 had. Na 5 jaar kunnen we met trots zeggen dat we hierin slagen.

‘De braindrain in West-Vlaanderen tegengaan’, dat is de ambitie die Hangar K al van bij de start in april 2018 had. Na 5 jaar kunnen we met trots zeggen dat we hierin slagen.


Hangar K, de West-Vlaamse co-creatiehub, groeide intussen uit tot een incubator waar verschillende succesvolle bedrijven uit zijn ontstaan, een bruisende plek waar start-ups worden gestimuleerd en geïnspireerd, waar experts uit heel Vlaanderen elkaar vinden om samen te werken en waar tal van nieuwe, innovatieve projecten worden opgestart.  

Voedingsbodem

Het is van bij het begin de ambitie geweest van Hangar K om een voedingsbodem te zijn voor jonge starters. Hier kunnen ze ontstaan, hun eerste stappen zetten en leren op eigen benen staan. Get Driven, Aptus, Ledsreact, Juunoo…, stuk voor stuk inspirerende voorbeelden voor andere starters, zijn maar enkele van de bedrijven die de voorbije 5 jaar het nest van Hangar K zijn uitgevlogen. Ook de werking rond student-ondernemers, Start@K, zorgt voor een continue instroom aan nieuwe starters in Hangar K.

Onder andere Knuss, UNIZO’s kersverse ‘Vlaamse Starter van het Jaar’, heeft Hangar K als thuisbasis. Deze twee student-ondernemers hebben met hun ecologische oplossing voor het verwarmen van terrassen in de horeca een uitermate innovatief product dat ze in de markt zetten.

Na drie jaar Hangar K, werd in 2021 beslist om het succesverhaal verder uit te breiden. Met de waardevolle expertise binnen het ecosysteem op het gebied van educatieve technologie enerzijds en games anderzijds, koos Hangar K deze kennisgebieden als pijlers voor een uitbreiding naar heel Vlaanderen.
Als resultaat omvat Hangar K nu niet alleen haar bestaande activiteiten, maar heeft het ook <edtech/station> en Flanders Game Hub toegevoegd als bruisende knooppunten. Deze hubs fungeren als uitvalsbasissen van waaruit bedrijven in heel Vlaanderen worden ondersteund en gestimuleerd.

Toekomst

Na vijf succesvolle jaren is het nu tijd om vooruit te kijken en grenzen te verleggen.

Onze start-ups - en vooral de leden van de hubs - zijn steeds meer gericht op internationale mogelijkheden om hun groei verder te bevorderen. Hangar K wil daarom groeien door het opbouwen van partnerschappen met belangrijke hubs in het buitenland. ‘Euratechnologie’ in Rijsel was ooit het grote voorbeeld voor Hangar K. Intussen streven we ernaar om samen met ‘Euratechnologie’ en andere hubs in Europa verder banden te smeden om onze starters nog beter te kunnen ondersteunen.

Hangar K, met een team van intussen 10 medewerkers, blijft zich inzetten als een bruisende en inspirerende hub die start-ups ondersteunt op weg naar succes.

OVER DE HUBS

<edtech/station>

<edtech/station>, het expertisecentrum rond educatieve technologie, telt ondertussen een honderdtal leden. Deze leden zijn verspreid over heel Vlaanderen en gebruiken Hangar K als uitvalsbasis om nieuwe samenwerkingen te bespreken en op te zetten. Dit varieert van gezamenlijke onderzoeksprojecten tot volwaardige joint-ventures.

<edtech/station> is met zijn werking medeverantwoordelijk voor de organisatie van Learning Bytes Festival. Dit jaarlijks festival, volledig gericht op het gebruik van technologie in de educatieve sector, is uniek in zijn soort.

Flanders Game Hub

Ondanks het feit dat Flanders Game Hub nog maar net uit de startblokken is geschoten, zal deze hub een centrale rol spelen in de groei van de Vlaamse game-industrie.

Het is opgericht door vooraanstaande spelers in de sector met steun van minister Benjamin Dalle, met als doel starters in de game-industrie beter te ondersteunen. Met een netwerk van experts uit zowel binnen- als buitenland, wordt verwacht dat dit zal leiden tot een succesverhaal.

De ambitie die hiermee gepaard gaat, is zeer groot. De Flanders Game Hub streeft ernaar de omzet van de Vlaamse game-industrie binnen vier jaar te verdriedubbelen. De huidige jaaromzet van de Vlaamse game-industrie bedraagt 80 miljoen euro en moet kunnen evolueren naar 250 miljoen per jaar in 4 jaar tijd.

De organisatie van het entertainment festival Unwrap is één van de realisaties van de Flanders Game Hub. Dit festival met internationale uitstraling brengt professionals uit de muziek-, game- en filmindustrie samen om te leren over de impact van gametechnologie in deze sectoren.

Start@K

Met Start@K werd vanaf 2020 een boost gegeven aan het student-ondernemerschap in de regio. De succesverhalen van Hangar K zijn onlosmakelijk verbonden met het Start@K-programma. Neem nu student-ondernemers Guillaume Melis en Lowie Vanhoutte van het eerder genoemde Knuss, Egon Gevaert van Storything en Ruben Cruypelans, Yvette Kooke, Ben Vanhaelst en Lander Molleman van StickyTable, één voor één voorbeelden van student-ondernemers die hun eerste stappen zetten via Start@K.

FTI

De succesvolle initiatieven voortkomend uit de hubs zijn niet onopgemerkt gebleven. Hangar K werd gevraagd om de lokale versie van FTI in West-Vlaanderen te organiseren. In maart 2024 wordt Kortrijk het decor voor Flanders Technology & Innovation. Dit festival biedt het grote publiek een kijk op hoe leven, leren en werken eruit kan zien in een digitaal universum. Hiervoor zal de organisatie van FTI by Hangar K de Landmarck-site transformeren tot het paradijs voor nieuwe technologie.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²