Share:

De Geschiedenis van Hangar K

Hangar K en de regio die we nu kennen als Kortrijk Weide hebben een interessante geschiedenis achter de rug.

Gemeene Weide

De “Gemeene Weide” van Kortrijk ligt ten noorden van de Magdalenastraat en strekt zich uit tot aan de stadsgrachten. Een deeltje hiervan is Kortrijk Weide zoals we het nu kennen.

Op de ‘Gemeene Weide’ mochten de arme Kortrijkzanen een hoorndier laten grazen. De weiden waren ook bleekweiden waar het linnen werd gebleekt. De ‘Gemeene Weide’ behoorde in de negentiende eeuw toe aan het Bureel van Weldadigheid, het latere OCMW. Het werd in 1865 - 1870, met de aanleg van het Nieuw Kwartier, in kleine percelen verdeeld en verkocht.

 

Eind 1800: Industrie

In de 19de eeuw kende de regio een bloeiende industrie. Aan de noordzijde van de Magdalenastraat vond je de zoutkeet van firma Deweirdt en openluchtblekerij Nolf. In het midden van de zuidzijde was er brouwerij De Witte, die regelmatig werd getroffen door brand. Daaruit ontstond de uitspraak: “De Wittens paard heeft weer vuur gescheten” die gebruikt werd telkens wanneer het brandde in Kortrijk.

 Op het einde van de 19de eeuw werd het eerste goederenstation aangelegd ter hoogte van de bleekweiden Nolf. Om dit mogelijk te maken werden vanaf 1895 Leiemeersen opgehoogd en werden huizen aan de noordzijde van de Magdalenastraat gesloopt. 

 

1954: Goederenloods NMBS

Na WO II ende bombardementen die de oorlog met zich meebracht werd op 2 juli 1954 een nieuwe goederenloods gebouwd door de NMBS. Op 9 september werden de nieuwe tolkantoren officieel ingewijd. In de nieuwe ‘douaneloods’ konden goederentreinen inrijden via een verlaagde zone, waar de goederen werden gelost, gecontroleerd en vervolgens klaargemaakt voor transport aan de hand van vrachtwagens.

1993: In verval na afschaffing grensposten

Na het opheffen van de grensposten verloor het goederenstation zijn functie en bleef het voor een lange tijd ongebruikt. Tijdens de Leiewerken fungeerde het als een werfzone. De loods werd een verwaarloosde plek in het stedelijk weefsel van Kortrijk. In 2005 kwam de loods opnieuw in het nieuws vanwege brandstichting.

 

2007: Veranderingen in de omgeving

De Westelijke Ring werd in 2007 aangelegd, wat nieuwe mogelijkheden met zich meebracht. Het resulteerde in een goede aansluiting, wat een belangrijke kans bood voor stadsvernieuwing.

In 2012 verwierf de Stad Kortrijk de loods en de vervuilde gronden die tegenwoordig bekend staanals Kortrijk Weide. Er werd een plan opgesteld om de regio nieuwe kansen te bieden.

 

2016: Renovatie loods

De meer dan 2000m2 grote loods werd getransformeerd tot een culturele, innovatieve, levendige en multifunctionele ontmoetingsplaats door architectenbureau Goedefroo+Goedefroo. Samen met de aanleg van het nieuw zwembad, een stadspark langs de Leieboorden, de bouw van een fuifzaal en een nieuwbouw voor het centrum voor volwassenenonderwijs, werd Kortrijk Weide omgetoverd tot een bruisende locatie.

 

2018: HANGAR K

In april 2018 werd Hangar K opgericht met als doel om een lokaal ecosysteem te creëren waar starters, gevestigde waarden en kennisinstellingen konden samenwerken. Om dit doel te bereiken, kon de co-creatie hub in 2018 rekenen op een aantal indrukwekkende partners, waaronder Stad Kortrijk, De Cronos Groep, Startit @KBC, BARCO, Unilin en de vier kennisinstellingen van Kortrijk: KULAK Campus Kortrijk, UGent, Howest en VIVES sloegen de handen in elkaar voor dit uniek initiatief.

Het doel was om de “braindrain” in de regio om te keren in een “brain gain”. Door Hangar K uit te bouwen als een co-creatiehub waar start-ups in de technologische sector kunnen samenwerken met gevestigde waarden en kennisinstellingen, werd beoogd om innovatie en digitaal ondernemerschap te stimuleren.

Na anderhalf jaar kon Hangar K eind 2019 uitpakken met mooie cijfers: de bezettingsgraad zat met 80% op een mooie groeicurve. De eerste succesverhalen waren met Aptus en Juunoo een feit.

In 2020 werd Start@K opgericht, een hub in Hangar K die een boost geeft aan het student-ondernemerschap in de regio. De succesverhalen van Hangar K zijn onlosmakelijk verbonden met het Start@K-programma.

 

2021: Focus op expertise

In 2021 is besloten om de focus van Hangar K te verleggen naar de aanwezige expertise in de regio. Na een grondige analyse werd al snel duidelijk dat er twee unieke expertisegebieden aanwezig waren, namelijk Educatieve Technologie, opgebouwd door de ITEC-onderzoeksgroep van KULAK, en de wereldvermaarde gameschool van Howest. Het besluit werd genomen om de twee pijlers, EdTech en Games, te ontwikkelen die zich uitstrekken over heel Vlaanderen, met Hangar K in Kortrijk als uitvalsbasis.

Deze twee pijlers hebben geleid tot de oprichting van <edtech/station> in 2022 en Flanders GameHub in 2023. Beide hubs hebben als doel om het ondernemerschap te stimuleren in hun respectievelijke sectoren en om de bedrijven te ondersteunen bij het uitbouwen van hun onderneming door middel van sectorspecifieke kennis.

 

2023: Succes na 5 jaar

Na 5 jaar mogen we stellen dat Hangar K uitgegroeid is tot een succesverhaal. De cijfers spreken voor zich:

  • 192 start-ups actief in 11 landen gelanceerd 
  • Bijna 100 student ondernemers
  • Dé Edtech & Gametech hub in België 
  • Enige incubatiecentrum die zelfbedruipend is
  • Reeds 10 FTE actief in verschillende hubs

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²