Share:

Expert topic: design thinking

Wat is design thinking, wat is het nut ervan en hoe zet je het in? Design thinking gaat over meer dan enkel en alleen creatief denken. Het zorgt ervoor dat je een probleem bekijkt vanuit de ogen van je eindconsument. Op die manier kan je van een creatief idee een innovatief concept maken die een oplossing biedt op maat van de consument.

In oktober hadden we Jan Van Caneghem op bezoek in Hangar K. Hij kaartte aan de hand van zijn boek ‘The book that helps you become the epic designer of our tomorrows’ het onderwerp design thinking aan. Maar wat is design thinking en hoe maak je er gebruik van?

Wat is design thinking?

Design thinking kan je definiëren als een methode om op een creatieve en innovatieve manier complexe problemen op te lossen. Dit kan je ook benoemen als ‘out of the box thinking’.

Standaard gebeurt dit in een aantal stappen: inleven in de gebruiker aan de hand van onderzoek, een duidelijke probleemstelling opstellen, ideeën verzamelen, prototype uitwerken en testen. Door de specifieke noden van de eindconsument centraal te zetten, kom je tot innovatieve oplossingen. Laat je niet beperken door templates en tools binnen design thinking om het creatieve proces over te nemen.

Convergent vs divergent thinking

Design thinking vraagt twee soorten denken: convergent en divergent denken. Bij convergent denken gaat het om het geven van een correct antwoord voor een vraag. Logica en kennis zijn de basisprincipes die gebruikt worden bij deze manier van denken. Het bezorgt een oplossing aan een logisch probleem. Divergent denken volgt geen logische stappen. Er moeten geen regels gevolgd worden. Het doel van deze manier van denken is om zo veel mogelijk ideeën te ontwikkelen. Het zorgt ervoor dat je in verschillende richtingen kijkt. Op die manier ontwikkel je tal van ideeën, sommige ongelofelijk slecht, andere baanbrekend.

De krachtigste ideeën worden ontwikkeld door de combinatie van divergent en convergent denken. Start met het ontwikkelen van tientallen ideeën en laat daarna het logisch denken de beste oplossing bepalen.

Design in design thinking

Iets ontwikkelen komt tot stand uit creativiteit. Wanneer je creatief nadenkt over een probleem, dan kom je tot tal van mogelijke oplossingen. Wanneer je daarna overstapt tot design, zal blijken in hoeverre deze oplossingen ook effectief mogelijk zijn. Wanneer je een duidelijke oplossing hebt ontwikkeld, dan kan je tot innovatie komen. Design is een intentionele actie om tot iets te komen wat het leven beter maakt.

Belang van design thinking

Om te blijven innoveren in je bedrijf is design thinking een handige tool. Design thinking gaat hand in hand met user experience. Kijk naar het probleem door de ogen van de eindconsument. Wanneer jee een probleem efficiënt en duidelijk kan oplossen voor deze eindconsument, wordt je product innovatief en aantrekkelijk.

Design thinking is iets om over na te denken.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²