Share:

FISCALITEIT ROND CRYPTOMUNTEN DOOR PARTNER BDO

Sinds de toegenomen aandacht van het grote publiek voor de cryptowereld, stelt zich ook de vraag naar de fiscale behandeling van deze cryptomunten. Tijdens het webinar van donderdag 26 januari is Stijn Rasschaert van partner BDO dieper ingegaan op het vraagstuk of meerwaarden die worden gerealiseerd op cryptovaluta belastbaar zijn in de personenbelasting en zo ja, tegen welk tarief.

Cryptomunten spelen een almaar belangrijkere rol in definanciële wereld en zijn de laatste jaren niet meer weg te denken uit deactualiteit. Een cryptomunt is een verzamelnaam voor digitale en opcryptografie gebaseerde valuta. Kenmerkend voor cryptomunten is dat deze, integenstelling tot traditionele valuta, niet worden uitgegeven en beheerd dooreen centrale overheid en dat de transacties niet verlopen via een (financiële)tussenpersoon. De transacties worden rechtstreeks tussen de betrokken partijenuitgevoerd via een decentraal (online) peer-to-peer netwerk. De eerste en meestsuccesvolle cryptomunt was de Bitcoin. Sinds zijn ontstaan zijn er tal vanandere cryptomunten ontwikkeld en verspreid (zgn. ‘altcoins’): ethereum, litecoin,cardano, ripple, enz. Het illustreert de populariteit en de opgang vandergelijke digitale munten als alternatief voor traditionele valuta.

 

Sinds detoegenomen aandacht van het grote publiek, stelt zich ook de vraag naar defiscale behandeling van deze cryptomunten. Tijdens het webinar van donderdag 26januari is Stijn Rasschaert van BDO dieper ingegaan op het vraagstuk ofmeerwaarden die worden gerealiseerd op cryptovaluta belastbaar zijn in depersonenbelasting en zo ja, tegen welk tarief.

 

De conclusie wasdat de meerwaarden op verschillende manieren worden belast:

1.     Als beroepsinkomen (belast aan een tarieftussen 25% en 50%);

2.     Als divers inkomen (belast aan een tariefvan 33%);

3.     Als roerend inkomen (belast aan 30%);

4.     Vrijgesteld (geen belastingen verschuldigd).

 

Tijdens deuiteenzetting is gebleken dat het geen eenvoudige opdracht is om de meerwaardenop cryptovaluta onder de “juiste” categorie te plaatsen, aangezien debeoordeling afhangt van een groot aantal factoren. Enkele belangrijke factorendie in overweging worden genomen zijn:

1.     De frequentie van de transacties(dagelijks, wekelijks, buy &hold, …)

2.     Met welk gedeelte van het vermogen wordter belegd

3.     Beroep van de belegger

4.     Hoeveel risico wordt er genomen

5.     …

 

De voorbeelden en toelichting van Stijn hebben watduidelijkheid gebracht in deze technische materie, maar we hebben vooralgeleerd dat de visie van de fiscus op dit ogenblik nog elke maand wordtbijgestuurd. Een specialist contacteren om de laatste stand van zaken teanalyseren is zeker geen overbodige luxe!

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²