Share:

Hangar K en Unity vormen een strategisch partnerschap om de Belgische Game-gemeenschap te ondersteunen

Hangar K (incubator in Kortrijk met een sterke focus op gaming) en Unity (een bekende game-engine) vormen samen een strategisch partnerschap om de lokale gemeenschap van game studio's beter te ondersteunen.

Met zijn 15 GameTech gerelateerde start-ups, staat Hangar K in België bekend vanwege zijn steun aan de community van GameTech start-ups. Variërend van Game studio's zoals: Moonmonster studio's, ondersteund door de Game accelerator DAE Studio's, tot scale-ups in "serious gaming" zoals: Play it Safe, maken deze bedrijven deel uit van de Hangar K community.


Unity is 's werelds toonaangevende platform voor het maken en gebruiken van interactieve, realtime 3D-inhoud (RT3D). 50% van de games wordt mogelijk gemaakt door Unity. Met een steeds groeiende community van game-ontwikkelaars is Unity één van de leiders in Game Engines in de wereld .


Beide organisaties gaan nu samenwerken om de bestaande community beter te ondersteunen en deze te laten groeien tot een van de topplekken voor nieuw en opkomend game talent. Door webinars te organiseren waarin Unity hun expertise op het gebied van de allernieuwste technologie deelt, kunnen de huidige game studio's hun vaardigheden naar een hoger niveau tillen. Met de tektonische verschuiving die plaatsvindt in Game-land door de cloud gebaseerde gaming, zullen expertise en vaardigheden op deze nieuwe technologieën van het grootste belang zijn.


Maar de samenwerking zal breder zijn dan dit, ze ondersteunt namelijk ook een grotere context. GameTech wordt gebruikt in AR en VR maar ook in veel andere domeinen waar deze technologie aan belang wint. Rhinox, eveneens en start-up in Hangar K, gebruikt Unity om CAD-bestanden te importeren om een ​​virtuele training voor montagewerkers in virtuele realiteit te creëren. Unity Forma is een nieuw product van Unity om marketeers te ondersteunen bij het zelf creëren van 3D-assets. Al deze nieuwe toepassingen van dezelfde technologie zullen worden gedemonstreerd en getraind via dit nieuwe partnerschap.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²