Share:

Hoe funding ophalen ? - Deel 1 : Friends, Fools & Family

Wie een start-up uit de grond wil stampen heeft uiteraard kapitaal nodig. Als je het kapitaal zelf niet voorhanden hebt kan je altijd op zoek gaan naar externe financiering. Stap 1 in deze zoektocht naar financiering is steevast FFF, Fools Friends & Family. Je weet wel, je gaat op zoek naar de eerste 50K door bij vrienden en familie ten rade te gaan om wat geld te doneren voor je goed doel, jouw start-up. Dit kan door deze FFF's mee te laten participeren in de vennootschap.

Tax Shelter voor startende ondernemingen

Deze fans kunnen een belastingvermindering bekomen in hun personenbelasting van 30 of 45% voor het verwerven van nieuwe aandelen in een startende vennootschap.
Ze kunnen dit rechtstreeks of onrechtstreeks via crowdfundingplatformen. Voor het geval zij onrechtstreeks deze aandelen verwerven is een belastingvermindering van 30% mogelijk. Een andere methode om jonge starters te helpen in hun avontuur zijn er nog andere mogelijkheden. Het kan ook door een lening met deze fans van het eerste uur af te sluiten.

Winwinlening

In Vlaanderen kan zo'n lening op een fiscaal vriendelijk manier, door gebruik te maken van winwinleningen. Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan starters. Een particulier kan zo tot € 50.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 8 jaar.

De FFF krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de WinwinlEen kmo kan tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

Vorig jaar werden zo'n 2.630 winwinleningen toegestaan, voor 62,5 miljoen euro, of een gemiddelde van 23.771 euro, iets meer dan de voorgaande jaren. Dat brengt het totaal aan winwinleningen op 19.077 voor een bedrag van in totaal bijna 479 miljoen euro.

Conclusie

Er zijn verschillende manieren om de eerste investeringen door fools, friends & family aantrekkelijk te maken. We hebben er hier al een paar opgelost. In één van onze volgende blogartikelen zullen we kijken naar de volgende stappen in financiering.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²