Share:

PARTNER LEIEDAL DOET OPROEP VOOR GROOTS ONDERNEMINGSPROJECT WAAR OOK KORNER EN TEXTIELHUIS TOE BEHOREN

Voor de realisatie van een multifunctioneel binnenstedelijk project in hartje Kortrijk doet intercommunale Leiedal een oproep aan private partners. Door de strategische aankoop van enkele leegstaande panden en kantoren in het centrum van Kortrijk, wil de streekontwikkelaar het aanbod aan ruimte om te ondernemen in de binnenstad uitbreiden en kwalitatief ontwikkelen. De focus van de PPS waartoe vandaag wordt opgeroepen, ligt op kernversterking en de verweving van wonen, werk en recreatie.

Kernversterking in goede banen

Leiedal zet al geruime tijd in op kernversterking en verweving. Dat houdt een kern levendig en leefbaar. De intercommunale wil haar gemeenten hier dan ook in ondersteunen, qua  beleidsvorming maar ook met projecten op het terrein, onder meer door de realisatie van PPS-projecten in de kern. Private ontwikkelaars focussen bij binnenstedelijke projecten vaak op een residentieel aanbod. Inhoudelijke en planmatige sturing of bijsturing door de overheid is vaak moeilijk. Daarom neemt Leiedal bij de realisatie van grootschalige projecten in de binnenstad de regierol op. Als ervaren actor in de publieke projectontwikkeling legt ze de focus op de verweving van wonen en werken. Op die manier stimuleert ze levendige stadskernen. Door strategische panden aan te kopen en die daarna via een PPS-formule opnieuw op de markt te brengen, kan Leiedal sturend optreden met het oog op een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling. Dat kan omdat de intercommunale ruimtelijke en programmatorische randvoorwaarden oplegt.  

Kortrijk - Rijselsestraat - Jan Persijnstraat - persmoment - aankondiging PPS (39)
Intercommunale Leiedal

3000 m² in Kortrijks kloppend hart  

In 2019 en 2020 heeft Leiedal een aantal belendende panden in de Rijselsestraat en de Jan Persijnstraat verworven. Het gaat om het Textielhuis, de achterliggende rococo-tuinvleugel van het voormalige Hôtel aux Armes de France met bijbehorende tuin, het hoekpand (K-orner) en de Persijnstraat nr. 1. In de loop van 2021 is Leiedal daarna om de tafel gaan zitten met de zaakvoerders van Hotel Damier, de eigenaars van de panden en gronden in de Jan Persijnstraat nr. 5, 7 en 9 en op de Graanmarkt nr. 26 en 28. Eind 2021 werd overeengekomen dat Leiedal de percelen zou verwerven en dat de eigenaars van Damier ook verder betrokken zou worden in de toekomstige PPS-ontwikkeling.  

Door deze aankoop werd het projectgebied uitgebreid tot een aangesloten geheel van ca. 3000 m² terreinoppervlakte, een geheel dat vanuit het perspectief van projectontwikkeling veel meer mogelijkheden biedt dan de som van de delen. Behoren ook tot het projectgebied: het achterliggende Blijdehuis, dat vroeger een geheel vormde met het Hôtel aux Armes de France, en het onbebouwde terrein dat nu dienst doet als parking voor Hotel Damier. De toegankelijkheid voor voetgangers en ander niet-gemotoriseerd vervoer via de Persijnstraat tot de achterkant van Hotel Damier blijft verzekerd dankzij een erfdienstbaarheid van overgang en doorgang. Het PPS-project voorziet op de gronden ook een ondergrondse parking en een mogelijke uitbreiding van het hotel.

H-KOR8 - Rijselsestraat, VLUCHTFOTO met Aanduiding Panden vanuit NW
Intercommunale Leiedal

Oproep tot publiek-private samenwerking: kern met grote K

Voor de realisatie van dit multifunctionele binnenstedelijke project in het centrum van Kortrijk wil Leiedal graag samenwerken met een private partner. Om de geschikte private partner te vinden, lanceert de intercommunale vandaag een oproep in twee fases. Eerst is er de selectiefase. Daarin dienen geïnteresseerden hun kandidatuur in en selecteert Leiedal maximaal drie deelnemers. Zij worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. In de tweede fase beoordeelt een jury de offertes en duidt ze één of meerdere voorkeursinschrijvers aan. Met hen worden de onderhandelingen dan gevoerd. Finaal gunt Leiedal de opdracht aan een private partner op basis van een best and final offer. De samenwerking neemt dan de vorm aan van een contractuele publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS).

Geïnteresseerden kunnen het opdrachtdocument downloaden op www.leiedal.be/rijselsestraat-graanmarkt en hun kandidatuur indienen tot uiterlijk vrijdag 30 juni 2022. Meer info over het project kan ook verkregen worden op de stand van Leiedal op de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk Xpo, op woensdag 27 april tussen 18u en 21u en op donderdag 28 april van 14u tot 21u.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²