Share:

The Office of the Future

Tijdens deze periode van lock-down zijn veel mensen aangewezen opthuiswerk, maar eenmaal dit allemaal achter de rug is, gaan we allemaal terugnaar kantoor ? En indien niet, hoe ziet dan precies die “office of the future”er uit ?

Het concept van digital nomads bestaat al een tijd, maar is nooit echt doorgebroken. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat remote work algemeen aanvaard wordt en zal een nieuwe boost geven aan digital nomads. Remote work zorgt voor een ontkoppeling tussen waar mensen werken en waar mensen wonen, maar biedt geen alternatief waar het kantoor net goed in was : samenwerken, sociale contacten en serendipity. We gaan meer en meer overgaan naar eenhybride vorm van werken waarbij kantoorwerk zal worden gecombineerd met thuiswerk. Hoe kunnen we dan door gebruik te maken van software die tweewerelden op elkaar afstemmen ?

Documentatie

Thuiswerk heeft aangetoond dat documentatie zeer belangrijk is. Tools zoals Templafy, Slite en GRID hebben thuiswerk aangegrepen om nieuwe tools te bedenken en op de markt te brengen. Bij het hybride werken zullen we straks op verschillende werken met collega’s en zullen collaboratieve tools en documentatie tools die het remote werken kunnen combineren met het ter plaatse werken aan belang winnen.

Output is the new black

Tijd is niet langer de belangrijkste parameter om het werk van mensen te beoordelen. In hybride teams zullen de mensen die consistent opleveren wat ze beloofd hebben een betere beoordeling krijgen. Bedrijfsculturen zoals Netflix waar geen regels de regel zijn zullen aan belang winnen omdat het hybride werken perfect ondersteunt.

Engineered Serendipity

De serendipity van een koffiemachine zal nog altijd bestaan, maar zal moeten uitgebreid worden met digitale saus. Er zullen platformen ontstaan waarbij mensen die op kantoor zitten vlot zullen communiceren met mensen die offsite aan het werk zijn.Het hoofdkwartier zal aan belang inboeten en plaats maken voor decentrale hubs waar mensen bij elkaar kunnen zitten en samenwerken en toch contact hebben met de andere hubs. De huidige tools ondersteunen dit nog onvoldoende, maar lang zal het niet duren voor een startup opstaat en hier een oplossing voor bedenkt.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²