Share:

Waarom een app starters dichter bij elkaar zal brengen

Om één of andere reden liggen West-Vlaanderen en Limburg dichter bij elkaar dan we denken. Hangar K en Corda Campus zijn geen onbekenden van elkaar. De afgelopen zijn al verschillende gesprekken geweest over samenwerking, hulp bieden aan starters en hoe ga je om met je community in deze moeilijke tijden. Zo is ook het idee gegroeid om de bestaande app van Limburg Start Up uit te bouwen tot één app waar start-up's kunnen connectoren met coaches en met andere start-up's.

Eerst nationaal, dan internationaal

Wat West-Vlaanderen en Limburg gemeenschappelijk hebben is dat ze allebei aan de grens zitten met onze buurlanden. En daarenboven een zeer goede band hebben met hun buren. Ook in het kader van de Startup Connector is het de bedoeling om over de grenzen heen te kijken. Het partnership met Lille en Tournai via Eurometropool Digitaal en de samenwerking die LSU heeft met Aachen en Maastricht geven ons de mogelijkheid om over de grenzen heen te kijken.

Waarom nu ?

Er zijn al diverse initiatieven opgestart om start-up's te ondersteunen met financiële middelen, maar het is even belangrijk om die ondersteuning ook via coaching te geven en op een digitale manier te doen. We komen in een digital-first toekomst terecht waar afstand geen bezwaar meer zijn en waar connecteren met expertise van cruciaal belang zal zijn om het verschil te maken. Startup Connector geeft ons de mogelijkheid om de drempel te verlagen en alle mogelijke expertise ter beschikking te stellen van onze start-up community.

Coaches aller landen...

Startup Connector is een initiatief die een tijd terug al is opgestart door Limburg Start Up en heeft ondertussen al een indrukwekkende lijst aan coaches voorzien. Om de starters nog beter te bedienen doen we dan ook een warme oproep aan ondernemers, experten in diverse domeinen, etc... om zich te registreren als coach op Startup Connector. Dit kan via volgende inschrijvingsformulier : https://www.hangark.be/we-zoeken-coaches/

Downloaden die handel

De app is beschikbaar voor iOS en Android op volgende locatie :

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²