Share:

BIOMETRIQ START-UP VAN DE MAAND

February 1, 2022

Voor de nieuwe rubriek 'start-up van de maand' in het Kortrijks stadsmagzine, komt men maandelijks langs in Hangar K. Hun oog viel deze keer op Krowdie 'Biometriq' dat de spits afbeet. Biometriq heeft een gezondheidsplatform dat op basis van DNA onderzoek allerlei annalyses geeft omtrent je lichaam. Interesse rond gezondheid zit in de lift maar ook hun eigen bedrijf. Ze breiden niet alleen uit maar haalden laatst maar liefst 225.000 euro kapitaal op. En op dit moment lopen ook nog een projectaanvraag bij VLAIO gecombineerd met een finmix bij PMV.

Lees de passage in het Stadsmagazine

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²