Share:

'DAE' BOUWT AAN EEN FLANDERS GAME TECH VALLEY

November 8, 2021

DAE Krowdie Michiel Houwen vertelt in Bloovi hoe ze bouwen aan een Flanders GameTech Valley. De Belgische gaming-industrie groeit als kool. Spin-offs van de intussen wereldvermaarde opleiding Digital Arts & Entertainment (Howest) zijn goed voor kruisbestuivingen tussen gamingwereld, film- en muziekwereld én met sectoren en opleidingen ver daarbuiten. DAE Studios, de eerste Vlaamse gametechnologie accelerator, speelt een belangrijke rol in dat ecosysteem.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²