Share:

DE STUDENT-ONDERNEMERS BLIJVEN SCOREN IN DE PERS

March 9, 2021

Interessant initiatief van Kortrijkzaan Mathieu Nijs (21). De student Netwerkeconomie aan de hogeschool West-Vlaanderen sleutelt aan Liocare: een platform om studenten zorg- en verpleegkunde aan woonzorgcentra te koppelen. “We focussen ons op woonzorgcentra, want ze hebben het moeilijk om personeel te vinden. Ze willen hun poules van studenten uitbreiden.”

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²