Share:

EDTECH STATION VOORGESTELD AAN MINISTER CREVITS

May 13, 2022

In Hangar K werd het platform Edtech Station officieel voorgesteld in het bijzijn van Miniser Hilde Crevits. Eensgezind helpen bedrijven, de onderwijssector, onderzoeksinstellingen, Voka en de overheid het ambitieuze project mee van de grond. Het Edtech Station biedt ruimte aan onderzoekers, scholen en bedrijven om te experimenteren en samen te werken aan nieuwe educatieve technologieën voor het onderwijs en opleidingen in bedrijven.

Lees het artikel op Made in West-Vlaanderen
Artikel De Tijd
Reportage WTV

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²