Share:

EINDELIJK AKKOORD OVER TAXSHELTER VOOR DE GAMESECTOR

June 8, 2022

Er is een akkoord bereikt binnen de federale regering omtrent het invoeren van een taxeshelter voor de gamesector. Als zowel Europa en de gemeeschappen volgen zou deze ten laatste op 1 januari 2023 al kunnen ingaan. En dat is uiteraard belangrijk nieuws voor de vele game studio's die binnen Hangar K actief zijn.

Lees het volledige artikel in De Tijd

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²