Share:

JULIE LIETAER IN HET BEFAAMDE BLAD ELLE

June 1, 2021

ELLE magazine hoeft weinig introductie gezien de wereldwijde naam en faam. Als jong meisje was Julie Lietaer altijd trouwe lezeres van ELLE België! Ze mocht in mei zelf haar verhaal brengen in de ECO special. Dit over de textielindustrie, duurzame uitdagingen, ESG,  Hackyourjeans en Ariadne waar Julie de dragende kracht van is.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²