Share:

JULIE LIETAER KRIJGT ZITJE BIJ BELGIUM'S 40 UNDER 40

July 22, 2021

Nadenken en brainstormen over waar het in de nabije en verdere toekomst naar toe gaat en naar toe moet met onze economie in het algemeen en het ondernemerschap in het bijzonder. Dat is het opzet van een nieuw opgerichte denktank ‘Belgium’s 40 under 40‘. Jonge beloftevolle veertigers maken mee de dienst uit en ze worden begeleid door ervaren captains of industry. Krowdie Julie Lietaer van Ariadne Innovation werd geselecteerd. Bij de captains vinden we Barco CEO Jan De Witte terug. Een perfecte match alvast volgens ons.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²