Share:

OOLE EN EGON: STUDENT-ONDERNEMERS VAN HET EERSTE UUR

February 12, 2021

Egon Gevaert zit in het eerste jaar hoger onderwijs maar heeft met "Storything" reeds jaren een eigen zaak in het bouwen van websites, en dat zijn niet de minste. Ook die van Hangar K is van zijn hand. Oole Ryckoort van "Ort" daarentegen is reeds een kenner op het vlak van road management van A tot Z bij events én voor artiesten. Telkens een nieuwe attendee toetreedt tot ons Start @ K project maakt Quindo een mooie reportage. Bekijk die van Egon en Oole via hun Facebook: https://www.facebook.com/MedialabQuindo

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²