Share:

PLAY IT MAG ALWEER EEN GROTE NAAM TOEVOEGEN

December 9, 2021

De interne opleidingen bij Delhaize zijn een stuk leuker sinds de retailer samenwerkt met Play it. Game-based learning is niet alleen snel en laagdrempelig, maar leidt bovendien tot betere resultaten. Ook na corona is dit een blijver.

Door hun knappe samenwerking met winkelketen Delhaize kreeg Play It een mooi artikel dat laatst verscheen op de RetailDetail website.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²