Share:

Studenten zetten eerste stappen in ondernemerswereld

January 12, 2021

Het is niet de eerste maal dat project Start@K de krant of een magazine haalt. Deze keer kreeg het traject witruimte in het Kortrijkse Stadsmagazine. Aan het woord zijn enkele student-ondernemers die hier hun stek reeds verdienden na een eerste pitchnight. Fran, Oole, Egon, Thomas en Mathieu zijn studenten met ideeën die nuttig zijn voor onze maatschappij. Om deze om te zetten in realiteit kunnen ze rekenen op Start@K, het project van Hangar K, de vier kennisinstellingen en Stad Kortrijk dat ondernemende studenten steunt en begeleidt. Lees het volledige artikel in de online versie van het Stadsmagazine.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²