Share:

TERUGBLIK OP EERSTE LICHTING START@K'ERS

May 4, 2021

Alle pitschsessies van Start@K voor dit schooljaar zitten erop. Maar liefst 40 student-ondernemers, waaronder 22 teams verzilverden hun zitje in Hangar K, van een succes gesproken. Voor de pitchers en laureaten van de eerste sessie zit hun tijd er sinds afgelopen week op. Toch zijn we blij dat webdevelopper Egon van "Storything" en Oole van muziekproductiehuis "Ort" besloten volwaardig seathouder te worden en hier te blijven. Ook vermelden we nog graag Mathieu Nijs met Partner Mo die met hun zaak "Liocare" als enige West-Vlaamse vertegenwoordiger de eer van de provincie verdedigen tijdens de Big Squeeze awards in de categorie ‘Student Start-up of the Year’.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²