Share:

UPWARE GAAT MEE OP IN DYNAPS OM VRAAG AAN TE KUNNEN

March 8, 2022

Krowdie Upware sluit aan bij DynApps, de grootste Odoo-implementatiepartner in de Benelux. Op die manier kan Upware aan de blijvend groeiende vraag voldoen en heeft DynApps voortaan ook een kantoor in West-Vlaanderen. De naam Upware verdwijnt en DynApps krijgt een Kortrijkse hub in Hangar K, waar het op korte termijn een team wil uitbouwen om ook in West-Vlaanderen grotere projecten te kunnen bedienen.

Lees het uitgebreid artikel op Made in West-Vlaanderen

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²