Share:

Wie Hangar K ontgroeit kan in K Kortrijk terecht

December 29, 2020

In winkelcentrum K Kortrijk gaat men binnenkort leegstand tegen door het creëren van kantoorruimte in de leegstaande panden. Hangar K is tot op heden uiteraard nog steeds fier op zijn volle bezetting en ziet veel van zijn start-ups verder groeien, hetzelfde voor de scale-ups. Dit initiatief biedt mogelijkheden om de talenten van Hangar K, die op zoek zijn naar eigen grotere kantoorruimte, in Kortrijk te houden.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²